HC Lada


Ingen nuværende trup registreret

Spillere (tidligere) (7)

 1. Oksana Ustimchuk w18
 2. Inna Kostina
 3. Daria Odruzova
 4. Anastasiya Karpova w20
 5. Oksana Orekhova
 6. Polina Masalova w20
 7. Violetta Golyets

Ungdom (før & nu) (5)

 1. Varvara Iureva
 2. Oksana Ustimchuk w18
 3. Daria Dmitrieva a
 4. Anastasia Zyková w20
 5. Eva Demidovich

Ukendt niveau (før & nu) (1)

 1. Daria Odruzova

DHDb-projektet 2012-2024