Status


 Aktiv 471551,6%
 Ukendt 300532,9%
 Stoppet 9009,9%
 Stab 1721,9%
 Skadet 1231,3%
 Stoppet? 640,7%
 Tilknyttet 480,5%
 Aktiv (landshold) 260,3%
 Babypause 210,2%
 Pause 200,2%
 Barsel 130,1%
 Klubløs 110,1%
 Gravid 70,1%
 Død 60,1%
 Syg 10,0%
Spillere9132100,0%

DHDb-projektet 2012-2018