Status


 Aktiv 487354,2%
 Ukendt 270130,0%
 Stoppet 90610,1%
 Stab 1661,8%
 Skadet 1241,4%
 Stoppet? 690,8%
 Aktiv (landshold) 330,4%
 Tilknyttet 310,3%
 Klubløs 230,3%
 Babypause 220,2%
 Pause 150,2%
 Gravid 130,1%
 Barsel 70,1%
 Død 50,1%
 Syg 20,0%
Spillere8990100,0%

DHDb-projektet 2012-2018