Maria Tymtsyurak


 

alias Maria Olga Lyubomyrivna Tymtsyurak (fuldt navn)
19. august 1993 (25 år)
1,70 m

Karriere

Fløj        
2013/2016~Spartak Kiev 
 

DHDb-projektet 2012-2019     Opdateret 19. august 2017 UTC